naar de inhoud
alle evenementen

Open Monumentendag Hervormde kerk

zondag 15 september 2024, 12:00 – 17:00 uur

Deze kerk vervangt de middeleeuwse kerk die in 1674 door een hevige storm is ingestort. In 1680 is er een nieuwe kerk gebouwd. Na een uitslaande brand in 1886 is de kerktoren verloren gegaan. Deze is naderhand herbouwd. De torenklok uit 1650 is nog aanwezig. Een tweede klok uit 1614 is in de Tweede Wereldoorlog gesmolten. De kerk bezit een Van Dam-orgel. De protestantse gemeente is eigenaar van deze kerk en heeft er regelmatig kerkdiensten op zondag.