naar de inhoud
alle locaties

Hervormde Kerk Hoogwoud

Beschrijving Hervormde Kerk

Eenbeukige kerk met vijfzijdige sluiting, inwendig gedekt door houten tongewelf, 1680 herbouwd ter plaatse van een kruisvormige gotische kerk, 1966/67 gerestaureerd. Doopvont XV; preekstoel XVIIb/c. Doophek XVII; overhuifde eiken herenbank met drie cartouches, 1634; tiengebodenbord 1687; oud eiken deurtje in de toegang naar het orgel; op de orgelgalerij twee houten leeuwtjes; koperen doopboog en kaarsenarm XVII B, drie grote zestienarmige kronen XVIIb/c, blakerarm. 

Beschrijving Toren

De beide onderste geledingen bestaan behoudens de beklamping van 1886 uit metselwerk van kort na 1472; de detaillering van deze geleding overeenkomstig de oorspronkelijke toestand. Derde geleding met balustrade en spits zijn in 1886 aangebracht. Klokkenstoel met klok van François en Pieter Hemony, 1650, diam. 166 cm.